Sægjöf från Skeppargården
Sægjöf från Skeppargården**SE2014206532musblack

Blup 117 DNA:AA

E:Herakles f. Stormsund
U:Mærð f. Skeppargården
Hon är född den 12 maj2014 Hon är 2018 på träning hos Karin Gunnarsson för ev. avelsvisning