Gården
Skeppargården är byggd 1850

Gården inköptes 1995 och från början bodde vi kvar i Viken. Under 2006 sålde vi fastigheten i Viken och byggde till ute på gården där vi nu bor permanent.

Skeppargården ligger på den delen av Kullahalvön som kallas för Kulla fälad. Det var hit som alla bönderna drev sina djur till sommarens beten, markerna liknar lite grand naturen i Sörmland med kullar med enbuskar, ekar och öppna små hagar. Vår mark sträcker sig ända ner till havet så ibland ser man hästarna beta nere bland klippskrevor och blickande ut över horisonten och mot Hallands Väderö. Till gården finns 15 hektar och vi arrenderar och lånar ca 10 hektar ytterliggare till bete och vall.

Vi har fyra lösdriftenheter och 9 boxplatser i stallet.Vi är en Auktoriserad anläggning av SIF sedan 2002

Godkänd för Säker Hästverksamhet LRF
I anslutning till vår befintliga mark ligger denna korsvirkegård som vi köpt. Detta gör att vi har fått ihop våra marker på havssidan och fått ytterligare 4,5 hektar. I september flyttar vi vår barnläkare och sjukgymnast mottagning hit.