Kostnadskalkyl för föl/unghästar
Avelsföreningen Idunn har försökt göra en beräkning av vad det kan kosta att föda upp föl och unghästar. Vad som inte har tagits med i beräkningen är stoets kostnad inte heller kostnaden för bete(mark och inhägnad). Givetvis finns inte heller den pluspost som det är att föda upp hästar, glädje och upplevelse av föl.

Exempel på kostnadskalkyl för föl/unghästar

År 0 
Betäckning10000
Veterinär,ultraljud1500
Betesavgift1050,30 dagar x 35kr.
Resa betäckning720, 2ggr 10x10 milx18 kr.
Registreringsavgift1000
Försäkringca.1800
Vaccination1000, grundvacc.
Kostnad år 0 ca. 17000 kr 

År 1 
Verkning1200,6 ggrx200 kr
Vaccination500
Försäkring2800
Foder,m.m.4 000,1500kg hö á 2kr,kraft,mineraler, avmaskning
Kostnad år 1. 8500, S:a 25500 kr 

År 2 
Verkning1200
Vaccination500
Försäkring2800
Foder,m.m.4500
Kostnad år 2. 9000, S:a 34500 kr 

År 3 
Verkning1200
Vaccination500
Försäkring3500
Foder,m.m.5000
Kostnad år 3. 10200, S:a ca.45000 kr 

Efter dessa år tillkommer kostnad för inridning och fortsatt träning.

Lycka till och vi kan garantera att det är värt alla dessa pengar i STOR GLÄDJE!