Om oss
Vi som driver detta är barnläkare Peter Hegardt, sjukgymnast Lotta Witt Hegardt och Caspar Hegardt. Våra yrken har gjort oss intresserade av ett helhetstänkande i vårt avelsarbete. Vi vill föda upp hästar med gott lynne och god ridbarhet för såväl tävling som familjehäst.
Erfarenheten av att umgås med hästar kan skapa en medvetenhet i kropp och själ som många människor saknar idag.

Genomförda utbildningar inom SIF, Lotta

1997Studiecirkel avel(lärare Mats Jennerholm)
1998Grundkurs avel(lärare Rebecka Frey)
2000Fortsättningskurs avel(lärare Rebecka Frey)
2007utbildad till mätare vid avelsbedömning(lärare Thorvaldur Arnarsson)
2008Rep. Fortsättningskurs avel steg 2(lärare Nina Bergholtz)
2008Fölseminarium i Danmark(lärare Barbara Friche)
2009Fölseminarium i Sverige(lärare Barbara Friche)

1998Unghästträningskurs(lärare Atli Gudmundsson)
2000Domarsekreterarkurs(lärare Johan Häggberg)
2001Ridledare för Islandshäst(lärare Ia Lindholm och Jenny Mandal)
2001Baskurs hästkännedom(lärare Rebecka Frey)
2009Takt & Gångartskurs(lärare Nina Wahlström)

Utanför SIF, Lotta

1998-1999Terapeutisk Ridutbildning(lärare Christina Drangel)
2011Töltseminarium på Hólar universitet
2012Utbildad till Hästakupunktör 3 terminer i Falun.
Lotta är sedan 2005 styrelsemedlem i avelsutskottet och under 2007 vice ordförande i avelsutskottet med ansvar för det årliga avelsmötet.
2008 vald på två år till vice ordförande i avelsutskottet.
2009 på FEIF mötet i Hamburg invald i projektgruppen som har till uppgift att ordna ett internationellt avelsshow i Herning Danmark.
2012 avsagt mig min plats i avelsutskottet.
2013 Vald till Ledamot i SIF´s styrelse på ett år. Avgick till årsskiftet 2013

Genomförda utbildningar Caspar

2005Avelsvisarkurs på Gerstorp(lärare Johan Häggberg och Vignir Jónasson
2005Grundkurs avel steg 1(lärare Gudni Augustson)
2006Grundkurs avel steg 2(lärare Gudni Augustson)
2008Fortsättningskurs avel steg 2(lärare Nina Bergholtz)
2008Domarsekreterar kurs(lärare Nina Wahlström)
2009Takt& Gångarts kurs(lärare Nina Wahlström)
2009Deltagit i Eyjolfur Isolfssons Clinic på Strömsholm
2011Deltagit på FEIF´s 1:e Breeding riders Seminar på Island
Prao under årskurs 8 & 9 hos Johanna Elgholm & Vignir Jónasson.
2006arbetat innan och under Landsmót hos Edda & Siggi Matt.
2007Under sommaren tagit emot flera hästar för inridning och träning på Skeppargården.
2008Arbetat hela sommaren uppe på Horshaga Islandshästar hos Heimir och Terese Gunnarsson.
2009Arbetat på Skeppargården med inridning av hingstar och ston. Tränat några hästar inför avelsbedömning.
2010Arbetar Caspar uppe på Bärby där han fortsätter under 2011.
2011Bärby och sedan bosatt sig i Iggesund på familjen Bäcklunds Gård.Han har startat egen firma och tagit emot hästar för träning och avelsvisning
2012Arbetat från augusti till december som djursjukvårdare på Ugglarps Hästklinik.Medverkat vid operation , röntgen och hältutredningar.
2013Arbetar med egen firma på Skeppargården där han tar emot hästar för träning,inridning och avelsvisning.
2013Börjat till höstterminen studera till Veterinär i Köpenhamn